อุปกรณ์การแพทย์ 1 – ชุดให้ออกซิเจน, oxitune series, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด PulseOximeter, เครื่องตรวจการเต้นหัวใจ PulseOximetry, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์

แอลกอฮอล์ เจล ล้างมือ ฆ่าเชื้อ และ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก มั่นใจปลอดไข้หวัด 2009
ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบติดผนัง ACARE
ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบติดผนัง แบบ 2 หัว ACARE รุ่น FTA-OA
เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร ชนิดพ่นละอองยาได้ 7F-3 Oxygen Concentrator (with Nebulizer Installation)
เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร Type: ER2000-- 5a
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ACARE รุ่น OT150-N1
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ACARE รุ่น OT150-Y1
ACARE Click Style Oxygen Regulator-OxiTune Series
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมชีพจร (OxiSmarter F)
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมชีพจร ชนิดพกพา SM50 (Pulse Oximeter)
CMS-50DL Finger Oximeter
PlamSAT (Digital Handheld Pulse Oximetry)
CardioCare2000
Pulmo-Mist Compressor
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ALCO-SENSOR IV


แอลกอฮอล์ เจล ล้างมือ ฆ่าเชื้อ และ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก

มือสะอาด มั่นใจ ไม่ต้องล้างออก
เจลทำความสะอาดมือและฆ่าเชื้อ
คุณสมบัติพิเศษของ แฮนด์เจล
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย
เอธิลแอลกอฮอล์ และไตรโคลซาน ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโดยได้เกือบ 100%
* ทำความสะอาดมือได้บ่อยโดยไม่ต้องล้างน้ำออก
* เพิ่มความชุ่มชื้น และไม่ทำให้มือแห้งกร้าน
ด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์จากกลีเซอร์รีนบริสุทธิ์และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เลขที่ 10-1-5207742

วิธีการใช้
บีบแฮนด์เจลลงบนฝ่ามือ ลูบไล้ทำความสะอาดโดยไม่ต้องล้างน้ำออก ทิ้งไว้สักครู่เนื้อเจลจะค่อยแห้งๆ
คุณสมบัติของเจลจะทำหน้าที่ปกป้องให้มือสะอาด ปราศจากเชื้อโรคในทันที
ส่วนประกอบที่สำคัญ
- เอธิลแอลกอฮอล์ : ปกป้องและฆ่าเชื้อเชื้อแบคทีเรีย
- ไตรโครซาน : ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้
- Glycenin : ให้ความชุ่มชื้นผิวมือ


ชุดให้ออกซิเจน

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบติดผนัง

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องมือควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน และให้ความชื้นชนิดต่อกับระบบให้ออกซิเจนชนิดติดผนัง
2. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องมือควบคุมอัตราการไหลของออกซีเจนต่อจากระบบ pipe line เพื่อให้ Oxygen กับผู้ป่วยพร้อมกระบอกให้ความชื้นในการให้Oxygen กับผู้ป่วย ที่สามารถมองเห็นปริมาณของน้้าที่อยู่ในภาชนะ
3. คุณลักษณะเฉพาะ
   3.1 เป็นเครื่องควบคุมอัตราการไหล Oxygen จากระบบ pine line
   3.2 มีขีดแสดงแสดงและปุ่มปรับอัตราการไหลของOxygen ได้ไม่น้อยกว่า 0-15 ลิตรต่อนาที
   3.3 การไหลของออกซิเจนเป็นแบบ pressure compensated สามารถควบคุมให้Oxygen ไหลอย่างสม่้าเสมอ ด้วยวาว์ลภายในท้าด้วยทองเหลือง
   ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
   3.4 ปุ่มควบคุมอัตราการไหลท้าด้วยวัสดุสแตนเลส สตีล แข็งแรงทนทาน
   3.5 แท่ง flow meter ท้าด้วย Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ส่วนลูกลอยท้าด้วยสแตนเลสอย่างดี
   3.6 ท่อส้าหรับปล่อยออกซิเจนกับปุ่มควบคุมเป็นแบบ 90 องศา หรือ 180 องศา
   3.7 สามารถต่อเข้ากับข้อต่อของกระบอกให้ความชื้นได้
4. อุปกรณ์ประกอบ
   4.1 กระบอกให้ความชื้น autoclave ได้ จ้านวน 1 ใบ
   4.2 ข้อต่อ Adaptor ส้าหรับติด Pipeline จ้านวน 1 อัน
5. เงื่อนไขเฉพาะ
   5.1 มีหนังสือมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล EN ISO 9001/ EN ISO 13485
   5.2 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
   5.3 ผลิตภัณฑ์ ACARE ประเทศไต้หวัน


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ชุดให้ออกซิเจนและความชื้นแบบติดผนัง แบบ 2 หัว

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องมือควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน และให้ความชื้นชนิดต่อกับระบบให้ออกซิเจนชนิดติดผนังแบบ 2 หัว(2 Way)
2. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องมือควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนต่อจากระบบ pipe line เพื่อให้ Oxygen กับผู้ป่วยพร้อมกระบอกให้ความชื้นในการให้Oxygen กับผู้ป่วย ที่สามารถมองเห็นปริมาณของน้้าที่อยู่ในภาชนะ
3. คุณลักษณะเฉพาะ
   3.1 เป็นเครื่องควบคุมอัตราการไหล Oxygen จากระบบ pine line
   3.2 มีขีดแสดงแสดงและปุ่มปรับอัตราการไหลของOxygen ได้ไม่น้อยกว่า 0-15 ลิตรต่อนาที
   3.3 การไหลของออกซิเจนเป็นแบบ pressure compensated สามารถควบคุมให้Oxygen ไหลอย่างสม่้าเสมอ ด้วยวาว์ลภายในท้าด้วยทองเหลือง
   ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
   3.4 ปุ่มควบคุมอัตราการไหลท้าด้วยวัสดุสแตนเลส สตีล แข็งแรงทนทาน
   3.5 แท่ง flow meter ท้าด้วย Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ส่วนลูกลอยท้าด้วยสแตนเลสอย่างดี
   3.6 ท่อส้าหรับปล่อยออกซิเจนกับปุ่มควบคุมเป็นแบบ 90 องศา หรือ 180 องศา
   3.7 สามารถต่อเข้ากับข้อต่อของกระบอกให้ความชื้นได้
4. อุปกรณ์ประกอบ
   4.1 กระบอกให้ความชื้น autoclave ได้ จ้านวน 1 ใบ
   4.2 ข้อต่อ Adaptor ส้าหรับติด Pipeline จ้านวน 1 อัน
5. เงื่อนไขเฉพาะ
   5.1 มีหนังสือมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล EN ISO 9001/ EN ISO 13485
   5.2 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ้าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
   5.3 ผลิตภัณฑ์ ACARE รุ่น FTA-OA ประเทศไต้หวัน


7F-3 Oxygen concentrator(with nebulizing installation)


7F-3 Oxygen concentrator(with nebulizing installation)

apply zeolite molecular sieve as shift, adopt advanced physical theory(PSA) to separate oxygen and nitrogen in air, at the same time filter the bad subtance in air, so as to get pure oxygen for medical use.

7F-5 technical data:
Oxygen density: >=90%
Oxygen flux: 1~3L/min
Output pressure: 0.04~0.05Mpa
Overrunning pressure alarm
Operation noise: <=49dB(A)
Power supply: AC220±20V,50±1HZ
Input power: <=350VAเครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร ชนิดพ่นละอองยาได้

7F-3 Oxygen Concentrator (with Nebulizer Installation)

วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อให้ออกซิเจนสาหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนในการฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษ
คุณสมบัติทั่วไป

1. สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความเข้มข้น 90 % ที่อัตราการไหล 1-3 ลิตรต่อนาที
2. สามารถตั้งเวลาในการทางานได้ และมีสัญญาณไฟ LED แสดงเวลาในการทางาน
3. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีความผิดปกติของการทางานของตัวเครื่อง
4. สามารถพ่นละอองยาในการรักษาทางการแพทย์ได้ (Optional)
5. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต์
6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 กระบอกน้าปรับความชื้น จานวน 1 ใบ
6.2 ชุดพ่นยาแบบดูด จานวน 1 ชุด

รุ่น 7F-3 Oxygen Concentrator (with Nebulizer Installation)
ผลิตภัณฑ์ YUYUE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร
     
  Description:

Home oxygen therapy has been forever changed by the Total Oxygen Delivery System. With easy to use connections and a specially-designed filling mechanism, the Total Oxygen Delivery System makes life easier for both the patient and the home care provider.

The complete system includes the following:

- A stationary oxygen system used by the patient at home
- A portable Oxygen Generator system used by the patient when away from home - A specially
- designed valve that enables guarantee reliability of oxygen system
- A proprietary valve combination
- These added benefits:
- Provides therapeutic oxygen @ 5L/min -Easy to use connections
- Automatic shut-off prevents over pressurization.
- 1 Year Warranty
     
       
  Specifications:

Type: ER2000-- 5a

Size: 53cm h x 36cm w x 40cm d Weight: 24Kg
Unit Shipping Weight: 28 Kg.
Unit Box Dimensions: 63cm x 38cm x 43cm
Sound Level: <50 DBa (avg.)
Flow Rates: 0-5 L/M ± 0.3 L/M
Outlet Pressure: 2.0Kg/cm2
Audible Power Failure Alarm: 85 DBa
Electrical: 115 VAC, 60 Hz, 5.2 amps,
Electrical: 220 VAC, 50 Hz, 2.8 amps,
Power Consumption: Approx 450 watts
O2 Concentration: 90±5% in 5L/min
 
       

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร

วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อให้ออกซิเจนสาหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนในการฟื้นฟูร่างกาย
เป็นพิเศษใช้ได้สาหรับผู้ป่วยเจาะคอ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ตัวเครื่องสามารถทางานผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความเข้มข้นมากกว่า 90 % ที่อัตราการไหล 0-5 ลิตรต่อนาที
3. สามารถตั้งเวลาในการทางานได้ และมีสัญญาณ แสดงเวลาในการทางาน
4. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีความผิดปกติของการทางานของตัวเครื่อง
5. สามารถพ่นละอองยาในการรักษาทางการแพทย์ได้ (Optional)
6. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต์
7. อุปกรณ์ประกอบ
   7.1 กระบอกน้าปรับความชื้น จานวน 1 ใบ


ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์

1. ความต้องการ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
2. วัตถุประสงค์ ช่วยในการหายใจของผู้ป่วย สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินและใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
   3.1 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน
      3.1.1 สามารถปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตรต่อนาที
      3.1.2 สามารถความละเอียดในการปรับอัตราการไหล ตั้งแต่ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ15 ลิตรต่อนาที
      3.1.3 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่หัวปรับได้ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
      3.1.4 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่ถังออกซิเจนได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
      3.1.5 สามารถใช้ร่วมกันกับถังออกซิเจนหัวเกลียว(CGA540)
4. ถังออกซิเจน เป็นถังออกซิเจนอะลูมิเนียมหัวเกลียวขนาด 500 ลิตร หรือ 0.5 คิวประมาณ 16*5.3 นิ้ว
5. อุปกรณ์ประกอบ
   5.1 ชุดปรับความชื้น
      5.1.1 สามารถทนต่อความร้อนได้ด้วยการAutoclave
      5.1.2 มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร
      5.1.3 สามารถต่อกับ Oxygen Canula ได้
      5.1.4 สามารถต่อกับ กระเปาะพ่นยาได้
6. เงื่อนไขเฉพาะ
   6.1 มีคู่มือการบารุงรักษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด
   6.2 มีหนังสือมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล EN ISO 9001/ EN ISO 13485
   6.3 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นช่วงๆ ผลิตภัณฑ์ ACARE รุ่น OT150-N1, ประเทศไต้หวัน

รถเข็นเป็นอุปกรณ์เสริม OT150-N1ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์

1. ความต้องการ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
2. วัตถุประสงค์ ช่วยในการหายใจของผู้ป่วย สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินและใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
   3.1 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน
      3.1.1 สามารถปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตรต่อนาที
      3.1.2 สามารถความละเอียดในการปรับอัตราการไหล ตั้งแต่ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 และ15 ลิตรต่อนาที
      3.1.3 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่หัวปรับได้ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
      3.1.4 สามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่ถังออกซิเจนได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
      3.1.5 สามารถใช้ร่วมกันกับถังออกซิเจนหัวเกลียว(CGA540)
4. ถังออกซิเจน เป็นถังออกซิเจนอะลูมิเนียมหัวเกลียวขนาด 500 ลิตร หรือ 0.5 คิวประมาณ 16*5.3 นิ้ว
5. อุปกรณ์ประกอบ
   5.1 ชุดปรับความชื้น
      5.1.1 สามารถทนต่อความร้อนได้ด้วยการAutoclave
      5.1.2 มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร
      5.1.3 สามารถต่อกับ Oxygen Canula ได้
      5.1.4 สามารถต่อกับ กระเปาะพ่นยาได้
6. เงื่อนไขเฉพาะ
   6.1 มีคู่มือการบารุงรักษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด
   6.2 มีหนังสือมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล EN ISO 9001/ EN ISO 13485
   6.3 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นช่วงๆ ผลิตภัณฑ์ ACARE รุ่น OT150-Y1 ประเทศไต้หวัน

รถเข็นเป็นอุปกรณ์เสริม OT150-Y1


 ACARE Click Style Oxygen Regulator-OxiTune Series


เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมชีพจร  (OxiSmarter F)

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดพร้อมชีพจร ชนิดพกพา SM50 (Pulse Oximeter)

ความต้องการ ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยในโรงพยาบาลชนิดพกพา ในสถานพยาบาล, โรงพยาบาล หรือหน่วยงานสุขภาพ

รายละเอียดทั่วไป
1. เป็นเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย แสดงที่หน้าจอเป็นสัญญาณไฟ LED ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter), ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ(Pulse Rate)และมีแท่งแสดงความแรงของสัญญาณชีพ(Pulse Bar Perfusion) เรียงต่อกันไม่น้อยกว่า 8 แท่ง โดยตัวเลขค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าชีพจรมีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
2. สามารถทาการวัดแบบต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเป็นครั้งๆตามต้องการ
3. มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่องเพียงปุ่มเดียว และสวิตซ์เลือกหมวดการทางานที่หน้าจอไม่น้อยกว่า 5 ปุ่ม
4. สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ , เด็กโต , หรือเด็กทารกได้
5. มีช่วงอุณหภูมิการทางานที่เหมาะสมอยู่ที่ 5-50 องศาเซลเซียส

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter) ใช้เทคโนโลยี Nellcor SpO2 (Optional)
2. หน้าจอแสดงผล แสดงค่า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter) ที่หน้าจอเป็นตัวเลขสีแดง 3 หลัก แบบ LED ขนาด 0.39 นิ้ว และมีค่าอัตราการเต้นของหัวใจ(Pulse Rate) แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวเลขสีเขียว 3 หลัก แบบ LED ขนาด 0.32 นิ้ว
3. ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในช่วง 0-100% โดยมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ที่ + 2% ที่ 70-100% และ + 3% ที่ 35-69% ส่วนค่าอัตราการเต้นของชีพจรในช่วง 25-250 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ที่ + 1 ครั้งต่อนาที
4. ตัวเครื่องสามารถแสดงสัญญาณเสียง ได้แก่ เสียงสัญญาณเตือนเมื่อโพรบหลุด(Probe of Alarm), เสียงสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ(Pulse Indication), เสียงสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อน(Battery Low), เสียงสวิตซ์เปิด-ปิดตัวเครื่อง
5. แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA จานวน 4 ก้อน
6. ตัวเครื่องมีขนาด 141 x 27 x 74 มิลลิเมตร และมีน้าหนักไม่เกิน 120 กรัมโดยไม่รวมแบตเตอรี่

เงื่อนไขเฉพาะ
1. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่า IEC, ISO หรือดีกว่า
2. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นช่วงๆ

รุ่น SM50-M700 ผลิตภัณฑ์ SINOHERO ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนCMS-50DL Finger Oximeter
PlamSAT (Digital Handheld Pulse Oximetry)CardioCare2000Pulmo-Mist Compressor

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ALCO-SENSOR IV

ดาวน์โหลด
ทะเบียนการค้า
ภ.พ.20